" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΑΡΤΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρίθμ. 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλιάρτου
Αριθμός Απόφασης : 48/2012
Περίληψη
Περί της έγκρισης απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τους
όρους οργάνωσης της Εμποροπανήγυρης .
Στον ΑΛΙΑΡΤΟ και ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
σήμερα την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00,
συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλιάρτου, μετά από
την αριθμ. 2082/2/3/2012 2:40:00 μμ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα χωριστά
σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα -
Ν.3463/2006 ..
Συνεχίστε:ΕΔΩ!!!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris