" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας

Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781/4.6.2020
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε  χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Ειδικές απαιτήσεις
Αγορές του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α' 171)

-Οι φορείς διαχείρισης υποχρεούνται να:

- Αναρτήσουν τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο να εμφαίνονται: α) οι διάδρομοι διέλευσης και οι διαστάσεις τους, ελάχιστου πλάτους δύο (2) μέτρων, β) τα σημεία εισόδου και εξόδου, γ) οι θέσεις κατάληψης των σημείων πώλησης και με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τα τρία (3) μέ&##964;α σημεία των χώρων εστίασης (εάν υπάρχουν), ε) οι θέσεις των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής.

- Δημοσιοποιήσουν κατάλογο με τους πωλητές ο οποίος θα είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές.

-Διασφαλίσουν την ύπαρξη διαφορετικών σημείων εισόδου και εξόδου των καταναλωτών και την μονή διέλευση τους (από είσοδο

προς έξοδο).

-Τοποθετούν σε εμφανή προς το κοινό σημεία, συσκευές με απολυμαντική ουσία.

-Πραγματοποιούν απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων στο κλείσιμο κάθε ημέρας λειτουργίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris