" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: πρόσκληση για υποβολή νέων αιτήσεων για την Εμποροπανήγυρη Αγίων Πέτρου κ Παύλου


Σύμφωνα με:

Το άρθρο 38, του Ν. 4497/2017,
Την υπ’ αριθμ. 317/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς,
Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 15587/01-06-2020 Πρόσκληση του Αντιδημάρχου,
Την υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανηγύρεων.κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας (από  Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020) για την καταβολή των αναλογούντων τελών προκειμένου να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής, προκύπτουν κενές θέσεις, που δύναται να παραχωρηθούν με σειρά προτεραιότητας (Αριθμός Πρωτοκόλλου) βάσει σχετικής νέας αίτησης στους κατόχους έγκρισης συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη που επιθυμούν τη βελτίωση-αλλαγή της θέσης τους και σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33465/31-05-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2087/Β’/31-05-2020) (μέτρα – ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου Covid-19).
Η ημερομηνία υποβολής των νέων αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020  για τους αιτούντες που τους παραχωρήθηκε θέση και επιθυμούν τη βελτίωση-αλλαγή της.

Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της νέας αίτησης οι αιτούντες υποχρεούνται να καταβάλουν τα τυχόν επιπλέον αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου, προκειμένου να εκδοθεί η νέα έγκριση συμμετοχής τους στην εμποροπανήγυρη.

Στη συνέχεια θα αναρτηθεί ο τελικός κατάλογος συμμετεχόντων με τις τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris