" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Παζαρεύουν στον οικισμό Κουβαρά Αγρινίου.

Το παζάρι στον κόμβο του Κουβαρά, κάπου στα 20 χλμ από τη πόλη του Αγρινίου, ξεκινάει την Κυριακή 16 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μια εβδομάδα.
Θα ολοκληρωθεί στις 22 Νοεμβρίου 2014.
Στην Eμποροπανήγυρη  θα προσφέρονται διάφορα είδη ένδυσης, υπόδυσης, εξοπλισμού σπιτιού κ.α. Επίσης στο χώρο θα λειτουργούν, λούνα παρκ, πάγκοι με παραδοσιακά γλυκά, λουκουμάδες, χαλβά Φαρσάλων, λουκούμια, κ.α.
 Δεκάδες έμποροι  θα στήσουν τις πραμάτειες τους και οι επισκέπτες θα περιηγηθούν, θα ψωνίσουν χειμωνιάτικα μιας και το παζάρι συμπίπτει με την αλλαγή εποχής,  θα διασκεδάσουν, θα χαρούν και θα ξεσκάσουν.
Να σημειώσουμε ότι και η νέα δημοτική αρχή Ξηρομέρου σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση διεξαγωγής του Παζαριού στη διασταύρωση Φυτειών, στον οικισμό Κουβαρά.
Αναλυτικά:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ (27 Οκτωβρίου 2014)
        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1o θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Λαϊνά Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής:
1. Ο κος Στρατούρης Σωτήριος του Κωνσταντίνου, πρόεδρος του Σωματείου Μικροπωλητών και Εμπόρων Παζαριών Ελλάδας το «Νέο Μοναστηράκι»υπέβαλλε την αριθ. πρωτ. εισερχ. 13360/06.10.2014 αίτηση στο Δήμο μας για την έγκριση διεξαγωγής εμποροπανήγυρης στην θέση διασταύρωση Φυτειών, στον οικισμό Κουβαρά της Τοπικής Κοινότητας Φυτειών κατά τον μήνα Νοέμβριο.

epi-panigyri-kouvaras12. Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Φυτειών με την αριθ. 03/08.10.2014 Απόφαση του περί «Έγκριση διεξαγωγής εμποροπανήγυρης 2014» ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά στην διεξαγωγή της ανωτέρω αιτούμενης εμποροπανήγυρης με την παρατήρηση να παραδοθεί ο χώρος καθαρός καθώς και να έχει ο υπεύθυνος της διοργάνωσης την ευθύνη για την κυκλοφοριακή σύνδεσης και το παρκάρισμα των αυτοκινήτων.
3. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ. 50/ 24.10.2014 (ΑΔΑ:6Φ3ΛΩΚΖ-5ΨΣ) Απόφαση της περί «Γνωμοδότηση για Διεξαγωγή Εμποροπανήγυρης» ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά στην διεξαγωγή της ανωτέρω αιτούμενης εμποροπανήγυρης
4. Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 όπου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.εισηγούμαι:

Την έγκριση διεξαγωγής εμποροπανήγυρης στην θέση διασταύρωση Φυτειών, στον οικισμό Κουβαρά της Τοπικής Κοινότητας Φυτειών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2014 από τον Σύλλογο Μικροπωλητών και Εμπόρων Παζαριών Ελλάδας «Το Νέο Μοναστηράκι» με τους κάτωθι προτεινόμενους όρους:

1.Ο χρόνος τέλεσης της εμποροπανήγυρης ορίζεται σύμφωνα με το αρ. 664/4-11-1967 Β.Δ/γμα, ήτοι από την 16 Νοεμβρίου 2014 έως και την 22 Νοεμβρίου 2014.
2.Ο χώρος τέλεσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης είναι στην περιοχή τηςΔημοτικής Ενότητας Φυτειών στον οικισμό Κουβαρά στην θέση διασταύρωση Φυτειών.
3.Η διάθεση του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία της εμποροπανήγυρης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β.Δ/τος 24-9/20-10-1958 «Δικαίωμα χρήσης κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών».
4.Σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 60/2007 οι σχετικές με την εμποροπανήγυρη δραστηριότητες θεωρούνται προσφορά υπηρεσιών.
5.Η διάθεση των χώρων θα γίνεται από τον Σύλλογο Μικροπωλητών ΄΄ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ΄΄ βάσει του σχεδίου της εμποροπανήγυρης. Για τυχόν κακοτεχνίες, ατυχήματα οιασδήποτε φύσεως ή ανεπαρκή κατασκευή παραπηγμάτων ο Δήμος δε φέρει καμιά ευθύνη.

6.Οι έμποροι που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη υποχρεούνται:
α. Να διατηρούν καθαρό τον χώρο εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων της εμποροπανήγυρης καθ’ όλη την διάρκειά της. Τα απορρίμματα θα συλλέγονται αποκλειστικά από τους εμπόρους
β. Να διασφαλίσουν τις εγκαταστάσεις από συνήθη καιρικά φαινόμενα (βροχή, αέρας, φωτιά)
γ. Στη κάλυψη της αστικής ευθύνης, έναντι τρίτων.
δ. Να παραδώσουν τον χώρο καθαρό όπως θα τον παραλάβουν στην αρχική του κατάσταση.
7.Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για την φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων τα οποία θα εγκαταστήσουν οι εκθέτες – έμποροι στον χώρο που θα πάρουν, για την οποία ευθύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι.
8. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στον χώρο της εμποροπανήγυρης από οποιαδήποτε αιτία, για την οποία ευθύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι οι εκθέτες – έμποροι.
9. Το ποσό που θα καταβληθεί στο ταμείο του Δήμου πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης, καθορίζεται στο ύψος των 40.000€ .

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Λαϊνά Κωνσταντίνου, μελέτησε τις σχετικές διατάξεις, τα ανωτέρω έγγραφα και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγκρίνει την διεξαγωγή εμποροπανήγυρης στην θέση διασταύρωση Φυτειών, στον οικισμό Κουβαρά της Τοπικής Κοινότητας Φυτειών από τον Σύλλογο Μικροπωλητών και Εμπόρων Παζαριών Ελλάδας «Το Νέο Μοναστηράκι» από την 16 Νοεμβρίου 2014 έως και την 22
Νοεμβρίου 2014 με τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας όρους.
2. Αποδέχεται ποσό ύψους 40.000€.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 123 / 2014

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris