" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: νέα απόφαση για το πανηγύρι Αγίου Νεκταρίου

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3285/30-10-13 Απόφαση του Δημάρχου ορίζεται νέα  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη του Αγίου Νεκταρίου από 31/10/13 έως και 6/11/13.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στον 2ο όροφο του Δημαρχείου (Στ. Καραγιώργη 2), για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια κλήρωση που θα γίνει την Πέμπτη 7/11/13 και ώρα 09:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Επαγγελματίες έμποροι, που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές).

β) Κάτοχοι άδειας πωλητή Λαϊκών αγορών.

γ) Κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές.

δ) Κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και

ε) Λοιποί, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο Υπηρεσίας) στην οποία εκτός των άλλων θα δηλώνονται η διεύθυνση της ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας, τα προς πώληση είδη, η χρονική διάρκεια και τα τετραγωνικά  μέτρα για τα οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.
Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.
Άδεια σε ισχύ για το έτος διενέργειας της Εμποροπανήγυρης (ανάλογα την κατηγορία στην οποία ανήκουν) από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο.
Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47 Ά) και 1642/1986(125 Ά).
Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα περί εγγραφής των σε αυτόν.
Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής στο Δήμο (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).
Βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο Επιμελητήριο (για τους εμπόρους που διαθέτουν επαγγελματική στέγη, π.χ. κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο, εργοστάσιο κ.λ.π.).


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris