" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

ΕΣΕΕ:Προτάσεις στο ΥΠΑΝ για το υπαίθριο εμπόριο
Προτάσεις για τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική οργάνωση του υπαιθρίου εμπορίου, περιλαμβάνει η επιστολή της ΕΣΕΕ προς το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Μεταξύ των προτάσεων της ΕΣΕΕ, ο έλεγχος των μικροπωλητών να μεταβιβαστεί εξ’ ολοκλήρου σε ειδικό, ευέλικτο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, και να προβλεφθούν αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες μικροπωλητές με χρηματική ποινή έως 3.000 € και φυλάκιση έως 6 μήνες.

Παράλληλα προτείνεται να προχωρήσει άμεσα πανελλαδική απογραφή, καταγραφή και έλεγχος όλων των αδειών υπαιθρίου εμπορίου, τόσο Α΄ τύπου (παραγωγού) όσο και Β΄ τύπου (πωλητή). Επίσης προτείνεται η αρμοδιότητα αδειοδότησης να αποδοθεί προς την Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας, αλλά και να δοθούν κίνητρα στους παλιούς πωλητές λαϊκών αγορών διαρκών ειδών, ώστε να ανοίξουν καταστήματα, μετακινούμενοι στο οργανωμένο εμπόριο.

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ, οι οποίες συνοπτικά παρατίθενται κατωτέρω, αποτελούν απάντηση σε σχετική επιστολή της Διεύθυνσης Εμπορικών Οργανώσεων.

Ειδικότερα η ΕΣΕΕ, σε ότι αφορά στο γενικό πλαίσιο προτείνει μεταξύ των άλλων:

1. Το στάσιμο υπαίθριο εμπόριο (είτε σε δημοτικούς, είτε σε λιμενικούς χώρους), οι εμποροπανηγύρεις, οι χριστουγεννιάτικες αγορές, οι πασχαλινές αγορές και οι κυριακάτικες αγορές να πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε περιφραγμένους δημόσιους χώρους, που θα ανήκουν στους Δήμους. Να εξαιρούνται, μόνο το πλανόδιο εμπόριο και οι λαϊκές αγορές.

2. Για την χορήγηση της άδειας, να προσκομίζεται βεβαίωση εγγραφής στον ΟΑΕΕ και στο ΓΕΜΗ.

3. Η άδεια να χορηγείται για χρονικό διάστημα 2 ετών. Ειδικά για τις εμποροπανηγύρεις, η διάρκεια της άδειας να καθορίζεται για χρονικό διάστημα το πολύ 3 ημερών ανά εμποροπανήγυρη.

4. Στον γενικό ορισμό του υπαιθρίου εμπορίου του άρθρου 1 του νόμου, να αποσαφηνιστεί η αναφορά «…ως μη στεγασμένοι χώροι …… θεωρούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή ακόμα και περίφραγμα, που δεν αποτελεί μόνιμη κατασκευή…». Εξ΄ αντιδιαστολής συνάγεται ότι, εάν το στέγαστρο ή το περίφραγμα αποτελούν μόνιμη κατασκευή, η εντός αυτού άσκηση υπαιθρίου εμπορίου δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου. Κατ’ ακολουθία, ελεύθερα προσβάσιμες, ανοικτές και πρόχειρες αλλά μόνιμες εγκαταστάσεις εξαιρούνται των περιορισμών που τίθενται στο υπαίθριο εμπόριο και δημιουργούν ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού προς το οργανωμένο εμπόριο.

5. Να τηρείται ταμειακή μηχανή από κάθε μικροπωλητή. Ελλείψει αυτής, ο πάγκος και τα διατιθέμενα είδη να κατάσχονται.

6. Να προβλεφθούν αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες μικροπωλητές. Προτείνεται χρηματική ποινή 300 έως 3.000 € και φυλάκιση έως 6 μήνες, ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης. Σε περίπτωση υποτροπής, οι κυρώσεις διπλασιάζονται. Ισχύει η αυτόφωρη διαδικασία. Παράλληλα να επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ του τοπικού Δήμου, ύψους επίσης 100 έως 600 € για κάθε παράβαση. Εάν ο παραβάτης έχει νόμιμη άδεια, αυτή αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 1 χρόνου και ενημερώνεται άμεσα το τηρούμενο μητρώο.

7. Το εμπόριο πλαστών και παραποιημένων προϊόντων να τεθεί εκτός νόμου, ακόμη και εάν η κτήση τους είναι νόμιμη.

Πλανόδιο Εμπόριο

8. Η άσκηση πλανόδιου εμπορίου να μην επιτρέπεται σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.

9. Να απαγορεύεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου εγγύς των οργανωμένων καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη, ακόμη και όταν πρόκειται για προϊόντα γης και θάλασσας.

Στάσιμο Εμπόριο

10. Να καταργηθεί η δυνατότητα άσκησης στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους.

11. Να τηρηθεί η διάταξη που απαγορεύει θέσεις στάσιμου υπαίθριου εμπορίου εγγύς της εισόδου εμπορικών καταστημάτων.

Εμποροπανηγύρεις

12. Να καταργηθούν όλες οι εμποροπανηγύρεις, εκτός εκείνων που έχουν παραδοσιακά (εορταστικά) χαρακτηριστικά και να μην επιτρέπεται η δημιουργία νέων.

13. Να πραγματοποιούνται εκτός των ιστορικών και εμπορικών κέντρων των πόλεων και κωμοπόλεων και να διαρκούν το πολύ μέχρι τρεις ημέρες.

Χριστουγεννιάτικες – Πασχαλινές Αγορές

14. Οι χριστουγεννιάτικες όσο και πασχαλινές αγορές να διαρκούν έως 5 ημέρες.

15. Να πραγματοποιούνται εκτός των ιστορικών και εμπορικών κέντρων των πόλεων και κωμοπόλεων.

Κυριακάτικες Αγορές

16. Να παραμείνουν αμετάβλητα τα πληθυσμιακά όρια για την ίδρυση κυριακάτικων αγορών.

17. Οι κυριακάτικες αγορές να πραγματοποιούνται εκτός των ιστορικών και εμπορικών κέντρων των πόλεων και κωμοπόλεων.

18. Να καταργηθούν οι νομοθετημένες εξαιρέσεις για τις κυριακάτικες αγορές του Κοπανακίου, του Δοξάτου και στου Σχιστού

Λαϊκές Αγορές

19. Να πάψουν επιτέλους οι λαϊκές αγορές να αποτελούν παραπάζαρα και να διατίθενται στους χώρους τους μόνο προϊόντα γης και θάλασσας.

20. Να γίνει πανελλαδική χαρτογράφηση των λαϊκών αγορών.

21. Να μετακινηθούν οι λαϊκές αγορές εκτός των κεντρικών οδικών αξόνων, αρτηριών και οδών.

22. Να δημιουργηθεί μόνιμο κιόσκι σε κάθε λαϊκή αγορά, όπου θα στεγάζονται οι ελεγκτές.

23. Να τηρηθεί αυστηρά η νομοθεσία για μη διενέργεια λαϊκών αγορών κατά την Κυριακή.

24. Νέες άδειες να δίνονται μόνο σε παραγωγούς ή πωλητές προϊόντων γης και θάλασσας. Για τους παλιούς πωλητές διαρκών ειδών, που οι άδειές τους λήγουν ή έχουν λήξει, να δοθούν κίνητρα (φορολογικά, χρηματοδοτικά, συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα) ώστε να ανοίξουν καταστήματα, μετακινούμενοι στο οργανωμένο εμπόριο

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris