" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012

Εμποροπανήγυρη Καρπενησίου


Στερεά Ελλάδα Αιτήσεις Συμμετοχής για την Εμποροπανήγυρη ΚαρπενησίουΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε με τις όμοιες του άρθρου 2 του Ν. 3377/2005 όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 16 του Ν. 3769/2009 προβλέπεται η έκδοση αδείας , στους μετέχοντες στην εμποροπανήγυρη που διενεργείται στο  Δήμο μας Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη  του Δήμου μας , στις 30-Ιουλίου 2011 (διάρκειας 5 ημερών ) θα πρέπει να  καταθέσουν αίτηση συμμετοχής έως 20-7-2012.
Η διάθεση των χώρων θα γίνει από το Δήμο στους εκθέτες ως εξής:
  1. Θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου http://politis.karpenissi.gr και θα ειδοποιηθούν οι  εκθέτες που επί σειρά ετών λαμβάνουν μέρος στην εμποροπανήγυρη ώστε μέχρι  20-7-2012  να καταθέσουν τα απαραίτητα  δικαιολογητικά καθώς και τα ανάλογα χρηματικά ποσά ώστε να τους διατεθούν και πάλι οι ίδιοι χώροι έκθεσης των προϊόντων τους .Οι χώροι όσων εκ των εκθετών αυτών δεν αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά  και χρηματικά ποσά για τη συμμετοχή τους ως την παραπάνω ημερομηνία θα θεωρούνται  αδιάθετοι.

  2. Οι χώροι που θα παραμείνουν αδιάθετοι θα  διατεθούν στις  29-7-2012 ημέρα Κυριακή  και ώρα 9.00πμ στο χώρο του ΚΑΠΗ
  3. Οι τιμές των παραπηγμάτων ποικίλουν από 250,00€ έως 600,00€.

Οι χορηγούμενες άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση , η εισφορά , η εκμίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης τους ή η άσκηση , από τρίτα πρόσωπα , των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές με οποιοδήποτε τρόπο , εκτός από τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν με την ίδια άδεια μέχρι ΤΡΙΑ (3) παραπήγματα (παράγκες ).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Ταμειακή απόδειξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (έκπτωση 10%) επιπλέον
Βεβαίωση από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων
2.Έναρξη από Δ.Ο.Υ.
3.Φωτοτυπία ταυτότητας  
4.Φωτοτυπία άδειας παραμονής ΑΝΑΠΗΡΟΙ πάνω από 67% έκπτωση 10%                           
(έκ επιπλέον Απόφαση επιτροπής σε ισχύ
5.Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κατοχής άδειας  Λαϊκών αγορών ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ (έκπτωση 50%) επιπλέον
Πιστοποιητικό γεννήσεως
6.Βιβλιάριο υγείας για πώληση τροφίμων    

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris