" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Δευτέρα 21 Μαΐου 2012

Έσοδα από εμποροπανήγυρη θέλει η Ε.Δ


Η Επιτροπή Διοίκησης του Εθνικού Σταδίου στην προσπάθειά της να αντλήσει πόρους, προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, προς όφελος της οργανωμένης αθλούμενης νεολαίας αλλά και της άθλησης των πολιτών, αποφάσισε να υποβάλει αίτημα προς τη Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων για τη διενέργεια εμποροπανήγυρης στο χώρο της Λιμνοπούλας.
Αναλυτικά το περιεχόμενο του αιτήματος έχει ως ακολούθως:
ΘΕΜΑ: Διενέργεια εμποροπανήγυρης στο χώρο της Λιμνοπούλας.
Αγαπητέ Κύριε Δήμαρχε,
Γνωρίζετε τις οικονομικές δυσκολίες που διέρχεται η Χώρα μας , η Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και τα λοιπά επιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Γνωρίζετε ακόμη την ρητή υποχρέωση τήρησης των εγκυκλίων του ΓΛΚ σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης και εφαρμογής του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθώς και το αυξημένο κόστος λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του πρώην ΕΑΝΚΙ .
Επειδή, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και για την απρόσκοπτη λειτουργία θα πρέπει να αντληθούν έσοδα από ίδιες πηγές, η Ε.Δ. με απόφασή της , σας προτείνει: τη διενέργεια εμποροπανήγυρης στο χώρο της Λιμνοπούλας , καθότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 περί ¨ Υπαίθριου εμπορίου, Λαϊκές Αγορές,κλπ¨ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (Ν.3557/2007 ) η αρμοδιότητα ασκείται από το αρμόδιο κατά τόπους δημοτικό συμβούλιο.
Κατόπιν των παραπάνω σας παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά και το Π.Ε.Α.Κ.Ι. .
Οι όροι της συνεργασίας θα καθοριστούν κατόπιν της θετικής επί της αρχής αποδοχής του αιτήματός μας που αποτελεί σύμφωνα και με το συνημμένο έγγραφο αίτημα τόσο των κολυμβητικών σωματείων, όσο και των λοιπών χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Για την Ε.Δ.
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Κρανάς

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris