" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

Προσχεδιάζουν για το υπαίθριο εμπόριο

Στις περιφέρειες, αντί για τους δήμους, όπως προβλέπει ο ισχύων ν. 4264/2014, μεταφέρεται η αρμοδιότητα κατανομής και τοποθέτησης στις λαϊκές αγορές για τους παραγωγούς πωλητές. Επιπλέον και η προκήρυξη κενών θέσεων για τους επαγγελματίες πωλητές περιέρχεται στην αρμοδιότητα των περιφερειών. Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην πρόταση νομοσχεδίου για το υπαίθριο εμπόριο, που απέστειλε σε φορείς των πωλητών και της τοπικής αυτοδιοίκησης η Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, έχοντας την ευθύνη σύνταξης του νέου νομοθετήματος, σημαντικά σημεία του οποίου δημοσιοποιεί σήμερα η «ΥΧ».


Επαληθεύοντας προηγούμενο δημοσίευμα της εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο «η προκήρυξη και κατανομή των θέσεων θα γίνεται από τις περιφέρειες», με το νέο νομοσχέδιο, που αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση στην τελική του μορφή στο τέλος του μήνα, ορίζεται ότι οι περιφέρειες συγκεντρώνουν τις αιτήσεις για τοποθέτηση τόσο των παραγωγών όσο και των επαγγελματιών και κάνει την κατανομή με βάση το σύστημα μοριοδότησης. Διευκρινίζεται, δε, πως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (δύο φορές τον χρόνο) για τους παραγωγούς εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από την περιφέρεια, η οποία «είναι δεσμευτική για τους δήμους».

Για τις επαγγελματικές θέσεις, αναφέρεται ότι η σχετική προκήρυξη θα εκδίδεται με απόφαση του περιφερειάρχη μετά από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου. Οι δήμοι θα ενημερώνουν τις περιφέρειες για τις κενές θέσεις επαγγελματιών στις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στα όριά τους, καθώς και για τον αριθμό των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από πέντε ημέρες. Σημειώνεται ακόμη πως «δεν θα προκηρύσσονται νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών, εφόσον εντός των ορίων της οικείας περιφέρειας υφίστανται αδειούχοι που δραστηριοποιούνται λιγότερο από πέντε ημέρες εβδομαδιαίως».

«Διαφάνεια, ισονομία και δικαιοσύνη στην αδειοδότηση και κατανομή των θέσεων», είναι η διακήρυξη της Γ.Γ. Εμπορίου

Επιπλέον, «η περιφέρεια προκηρύσσει τις επαγγελματικές άδειες μόνο όταν εξασφαλίζεται ότι σε κάθε περιφερειακή ενότητα ή σε δύο όμορες ενότητες ο ενδιαφερόμενος δύναται να δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον πέντε ημέρες την εβδομάδα σε λαϊκές αγορές», προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο επαγγελματίες θα εξασφαλίζει πλήρη απασχόληση.

Σύστημα μοριοδότησης

Με μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων, στα οποία εισάγεται και η παραβατικότητα για τους παραγωγούς πωλητές, θα γίνεται η τοποθέτηση στις λαϊκές αγορές, δηλαδή θα δίνεται το δικαίωμα επιλογής. Για τους επαγγελματίες, εισάγεται ως κριτήριο εκείνο του πραγματικού εισοδήματος, πέραν της ανεργίας που διατηρείται ως κοινωνικό κριτήριο.

Ειδικότερα, για τους παραγωγούς θα «βαθμολογούνται» η παλαιότητα της άδειας, η ηλικία του δικαιούχου, ο αριθμός των ειδών που πωλούν, η εντοπιότητα και η παραβατικότητα (όσο μικρότερη τόσο περισσότερα τα μόρια). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια με αντίστροφη σειρά, ξεκινώντας η ιεράρχηση από την παραβατικότητα. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση. Το σύστημα μοριοδότησης για τους επαγγελματίες διατηρεί τα κοινωνικά κριτήρια, όπως ποσοστό αναπηρίας, πολύτεκνοι, γονείς με ανήλικα τέκνα με αναπηρία, Έλληνες Ρομά και άτομα απεξαρτημένα από ουσίες.

Εισάγεται για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας ως κριτήριο πρόκρισης το μικρότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα, και μόνο σε εκ νέου ισοβαθμία διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων. Ακόμη, εισάγονται κριτήρια μοριοδότησης για περιπτώσεις αιτημάτων βελτίωσης θέσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντιδιαστολή με τον προηγούμενο νόμο, στο νομοσχέδιο που προωθείται ενθαρρύνεται η συμμετοχή των συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών στις λαϊκές αγορές. Όπως ορίζεται στη σχετική διάταξη «προτεραιότητα στην κατανομή θέσεων έχουν οι συνεταιρισμοί ομάδες παραγωγών έναντι των μεμονωμένων παραγωγών φυσικών προσώπων», για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχα κριτήρια μοριοδότησης.

Τα κύρια σημεία του νομοσχεδίου

Θα χρησιμοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ως ηλεκτρονική βάση δεδομένων «για την ορθή παρακολούθηση των χορηγούμενων αδειών, την ανανέωση των στοιχείων αυτών, των διενεργούμενων ελέγχων και την επιβολή και είσπραξη προστίμων». Στο ίδιο σύστημα θα καταχωριστούν όλες οι λειτουργούσες λαϊκές αγορές.
Σε κάθε περιφέρεια συγκροτούνται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη ενδεκαμελείς επιτροπές λαϊκών αγορών με τριετή θητεία. Ο ρόλος τους θα είναι η καταγραφή δυσλειτουργιών στη λειτουργία των αγορών και η υποβολή προτάσεων προς τον αρμόδιο υπουργό Ανάπτυξης, η συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραεμπορίου στις λαϊκές, εξέταση τυχόν ενστάσεων των πωλητών για θέματα κατανομής και τοποθέτησης και η σχετική εισήγηση στον οικείο περιφερειάρχη.
Στο άρθρο σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών προτείνεται: «Με τεκμηριωμένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του οικείου δήμου δύναται να επιτραπεί η λειτουργία λαϊκής αγοράς το απόγευμα για χρονικό διάστημα όχι παραπάνω των τεσσάρων ωρών».
Εισάγονται διατάξεις που διέπουν τις «αγορές καταναλωτών». Θα διοργανώνονται με ευθύνη των δήμων και δεν θα πραγματοποιούνται συχνότερα από μία φορά το δίμηνο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ για πώληση αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, τα οποία επιβεβαιώνονται από τη δήλωση ΟΣΔΕ και οι οποίοι διενεργούν αυτοπροσώπως τις πωλήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής δεν θα έχουν οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου.
Προτείνεται μείωση των φορέων ελέγχου σε σχέση με τα ισχύοντα.
Δεν προβλέπονται ποινικές κυρώσεις, πέραν των διοικητικών προστίμων, σε αντίθεση με τον ν. 4264, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό των συντακτών του νομοσχεδίου «δεν θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους κυρώσεις στο νέο νομοθέτημα». Όλες οι εκθέσεις ελέγχου, καθώς και τα επιβληθέντα πρόστιμα θα πρέπει να καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα δεδομένων.

δειτε το :
http://www.zougla.gr/file.ashx?fid=2053896

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris