" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

Ξεκινάνε οι αιτήσεις για το πανηγύρι, στο Άστρος Κυνουρίας,

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αιτήσεις από την Παρασκευή 20 Μαΐου μέχρι την Πέμπτη 09 Ιουνίου 2016, στην έδρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος.
Οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη της «ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 2016» θα συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (Χορηγείται από την Υπηρεσία μας)
Φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (για τους αλλοδαπούς)
Ταμειακή απόδειξη έτους 2016
Έναρξη με όλες τις μεταβολές από την αρμόδια ΔΟΥ
Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων
Φωτ/φα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως: α) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου) β) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών ή αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές δ) κ.λ.π.
Διπλότυπο είσπραξης του τέλους χρήσης χώρου για κάθε θέση στην εμποροπανήγυρη
Δημοτική Ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο άτομο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην έδρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας το Άστρος, αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 09 Ιουνίου 2016.
Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ.:27553 60138 (αρμόδια υπάλληλος κα Μαγκλή Ανθούλα) και φαξ:27553 60170.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris