" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 17 Μαΐου 2016

Ανακοίνωση για την Εμποροπανήγυρη Αιγινίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Αιγίνιο, 11-05-2016
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. - 4917 -
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση.: Κ.Καραμανλή 38
Ταχ. Κώδικας: 60300
Πληροφορίες: Αικ. Τζελέπη
Τηλ.: 2353350127-221
Fax: 2353022990
e-mail aiginio@otenet.gr

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Καλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη Αιγινίου έτους
2016 να καταθέσουν αίτηση στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού,
στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή με Fax
(2353022990) με τα συνημμένα δικαιολογητικά της αίτησης, από την Παρασκευή 13
Μαΐου 2016 μέχρι και την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 .
Γενικά δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής
δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α' 47)
και 1642/1986 (Α' 125),
β) πιστοποιητικό εγγραφής τους στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή φωτοτυπία της
πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας τους,,
γ) αντίγραφο αστυνομικής τους ταυτότητας,
δ) μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τους,
ε) βεβαίωση μη οφειλής τους στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού (θα αναζητείται αυτεπάγγελτα από
την Υπηρεσία υπό την προϋπόθεση ότι δε θα εκκρεμούν οφειλές προς το Δήμο).
Προσοχή: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν σε αντίγραφα μαζί με την
αίτησή τους όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα
συμπεριληφθεί στη διαδικασία της κλήρωσης.
Έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου:
-κανονισμός της εμποροπανήγυρης ,
-αρχείο excel με τις θέσεις προς διάθεση και τα τέλη κατά τον κανονισμό,
-κατάσταση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανάλογα με τη δραστηριότητα του κάθε
εκθέτη-συμμετέχοντα
Χρονοδιάγραμμα επόμενων ενεργειών:
1. Αξιολόγηση των αιτήσεων από 22-06-2016 έως 05-07-2016
2. Κλήρωση των προς διάθεση θέσεων από το δημοτικό συμβούλιο έως 10-07-2016
3.Ανάρτηση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης, έκδοση των σχετικών αδειών και
παραλαβή τους κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που τους αναλογεί στην τράπεζα
Πειραιώς έως 29-07-2016.
Για την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης Αιγινίου
Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
δήμου Πύδνας -Κολινδρού
http://www.pydnaskolindrou.gr/sites/default/files/dikaiologitika_panigyri-2.pdf

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris