" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Σάββατο 2 Ιουνίου 2012

Βολιώτικο παζάρι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                Βόλος 1/6/ 2012
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                               Αριθμ. πρωτ.55875/ΓΠ13703
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
της συντήρησης-καθαριότητας και εκμετάλλευσης τουαλετών και ντους στους χώρους της ετήσιας Εμποροπανήγυρης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
Διακηρύσσει ότι:
 
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της συντήρησης-καθαριότητας και εκμετάλλευσης τουαλετών και ντους στους χώρους της ετήσιας Εμποροπανήγυρης στην περιοχή ΚΑΚΑΒΟΥ-ΓΕΛΑΔΙΣΤΡΑΣ της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 1.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αισωνίας στις 20
Ιουνίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει έως τις 09.00 π.μ. της ιδίας ημέρας.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενδιαφερομένων κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η επαναληπτική δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ΄αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ποσού 100,00 ευρώ υπέρ του Δήμου Βόλου.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα βρίσκονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου και στο κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 24213 53607. (Διεύθυνση: Δημαρχείο πρώην Δήμου Αισωνίας)
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris