" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Ζωοδόχου Πηγής στο ΒΥΡΩΝΑ

Το Σωματείο μας σας πληροφορεί ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής  στο ΒΥΡΩΝΑ
04-05 ΜΑΪΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ <<ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ>>
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΗ:
῾Η ἱερά Μονή  βρίσκεται στούς πρόποδες τοῦ ῾Υμηττοῦ, στήν ὁμώνυμη συνοικία Ζωοδόχος Πηγή, τοῦ Δήμου Βύρωνα καί στήν ὁδό ᾿Απόλλωνος 2. Πρόκειται γιά μιά πραγματικά ὄμορφη τοποθεσία, παρ’ ὅλο ὅτι ἔχει πυκνοδομηθεῖ τά τελευταία χρόνια. Πάνω ἀπό τή Μονή ἐκτείνεται πυκνόφυτο καί καταπράσινο δάσος, ἕνας ἀπό τούς τελευταίους πνεύμονες τῆς ἀσφυκτιούσης πρωτεύουσας.

Ὁ χρόνος ἵδρυσης τῆς Μονῆς δέν εἶναι γνωστός. Σύμφωνα μέ κάποιες μαρτυρίες ἀνάγεται στόν 17ο ἤ τόν 18ο αἰώνα. ᾿Αρχικά λειτουργοῦσε ὡς μετόχιο τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ᾿Ασωμάτων Πετράκη, στῆς ὁποίας τήν ἰδιόκτητη περιοχή ἦταν κτισμένο. ῏Ηταν δέ ἀφιερωμένο στά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Κάποια χρονική στιγμή ὅμως, γιά ἄγνωστους λόγους, ἐγκαταλείφτηκε καί παρέμεινε ὡς προσκύνημα. ῎Ας σημειωθεῖ ὅτι ὥς τά μισά τοῦ 20οῦ αἰώνα ἡ περιοχή ἦταν ἀκόμη ἀκατοίκητη.

Τό παλαιό καθολικό τῆς Μονῆς ἦταν ἕνας μικρός ἐπιμήκης ναός, ὁ ὁποῖος βρίσκεται σέ καλή κατάσταση καί στόν ὁποῖο σώζονται ἀρκετές τοιχογραφίες. Διακρίνεται ἡ Πλατυτέρα καί οἱ ἱεράρχες στήν κόγχη τοῦ ῾Ιεροῦ Βήματος, ἡ ῎Ακρα Ταπείνωση στήν ῾Αγία Πρόθεση. Σέ καλή κατάσταση βρίσκονται οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου, οἱ ὁποῖες χαρακτηρίζονται ὡς ἔργα ἔξοχης τεχνικῆς. ῾Ως προέκταση αὐτοῦ τοῦ ναΐσκου προστέθηκε μεταγενέστερο κτίσμα, προκειμένου νά ἐξυπηρετοῦνται οἱ λατρευτικές ἀνάγκες τῶν πολλῶν προσκυνητῶν.

Τό ἔτος 1970 ὁ ἀείμνηστος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν ῾Ιερώνυμος στήν προσπάθειά του νά ἐνισχύσει τό γυναικεῖο μοναχισμό καί ἰδιαίτερα στήν περιοχή γύρω ἀπό τήν ᾿Αθήνα, ἐγκατέστησε στή Μονή μιά νεοσύστατη γυναικεία ἀδελφότητα ἡ ὁποία παρέμεινε ἐκεῖ ἕως τό 1974. ᾿Αμέσως μετά ἡ Μονή μετατράπηκε σέ ἀνδρική καί ἐπανδρώθηκε ἀπό δραστήριους ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν ταυτόχρονα σέ ἐφημεριακές θέσεις τῶν διαφόρων ἐνοριῶν τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας. ῾Η ἀξιόλογη δραστηριότητα τῶν ἀδελφῶν ἀνέδειξε τή Μονή σέ ἕνα σημαντικό προσκύνημα τῆς εὐρύτερης περιφέρειας τῆς ᾿Αττικῆς.

῾Η Μονή μας πανηγυρίζει στίς 21 Νοεμβρίου, ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Κυρίως ὅμως πανηγυρίζει τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου, κατά τήν ἑορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, πρός τιμήν τῆς θαυματουργῆς εἰκόνος πού ὑπάρχει στήν Μονή. Τήν ἡμέρα αὐτή πλῆθος πιστῶν ἀπό ὅλη τήν ᾿Αττική προσέρχονται γιά νά πάρουν τήν εὐλογία τῆς Παναγίας μας καί νά ἁγιαστοῦν ἀπό τό «ἁγίασμα» τοῦ περιβόλου.

Πρῶτος ἡγούμενος ὑπῆρξε ὁ ἀποβιώσας ἀρχιμανδρίτης Σπυρίδων Κουρούσης (1974-1986). Κατόπιν ἡγούμενος διατέλεσε ὁ ἐπίσης ἀποβιώσας ἀρχιμανδρίτης Στέφανος Κανελλόπουλος (1986-1998). Πρέπει νά ἀναφέρουμε ἐπίσης καί τόν ἀείμνηστο ἀρχιμανδρίτη π. ᾿Αντώνιο Καλοκαιρινό, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε λειτουργός τῆς Μονῆς.

Σημερινός ἡγούμενος εἶναι ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Νικόδημος Δάγλας.
 Οἱ ἄλλοι ἀδελφοί τῆς Μονῆς καί οἱ ἐγγεγραμμένοι εἶναι οἱ ἀρχιμανδρίτες π. Σεραφείμ Μοῦζος, ἡγουμενοσύμβουλος, π. Ζαχαρίας Μπίλιαρης. Μέλη της Αδελφότητος είναι: π. Αναστάσιος Τασόπουλος, π. Καλλίνικος Νικολάου, π. Ειρηναίος Παναγιωτόπουλος, π. Νικόδημος Σιδέρης, π. Χριστόδουλος Κοτσίφης, π. Νίκων Γαλανόπουλος, π. Χρύσανθος Λιόλιος, π. Καλλίνικος Χρυστέλης, π. Γεδεών Μαγκριώτης, π. Παρθένιος Οικονόμουν, π. Μακάριος Παναγόπουλος, π. Σιλουανός Βέργος και π. Πρόδρομος Τζωρτζάτος.

Στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Μονῆς, λειτουργεῖ ἀπό τό 1975 τό Θεολογικό Φοιτητικό Οἰκοτροφεῖο τῆς ᾿Αποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος. Οἱ τρόφιμοι φοιτητές τῆς Θεολογίας, ἕλληνες καί ἀλλοδαποί μετέχουν τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καί τῆς μοναστικῆς ζωῆς τῆς ἀδελφότητος.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris