" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

< Κατάργηση ηλεκτρονικής κλήρωσης για τις θρησκευτικές πανηγύρεις, που λειτουργούν εντός των ορίων δικαιοδοσίας του Δήμου Αθηναίων>.

ΘΕΜΑ:<< Κατάργηση ηλεκτρονικής κλήρωσης για τις θρησκευτικές πανηγύρεις, που λειτουργούν εντός των ορίων δικαιοδοσίας του Δήμου Αθηναίων>.

ΠΡΟΣ:
~Δήμαρχο Αθηναίων κ. Καμίνη Γ.
Κοινοποίηση:
~Διευθυντή Δημοτικών προσόδων Δήμου Αθηναίων κ. Συριανό Γ.
~Τμήμα Χορήγησης Αδειών και Ρυθμίσεων Λοιπών Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Αθηναίων
~ Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γ.
~ Συνήγορο του Πολίτη
Το Συνδικάτο μας ως δευτεροβάθμιος Συνδικαλιστικός Φορέας, στο χώρο του υπαιθρίου εμπορίου
Έχοντας υπόψη του, τόσο τις έντονες έγγραφες διαμαρτυρίες πρωτοβάθμιων Σωματείων μελών του, όσο και άλλων Πρωτοβάθμιων Σωματείων ενταγμένων ή μη σε δευτεροβάθμια όργανα, διαμαρτύρεται και ακολούθως ενίσταται για τον τρόπο κλήρωσης(ηλεκτρονική κλήρωση) , που διενεργείται για τα Θρησκευτικά πανηγύρια τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων δικαιοδοσίας του Δήμου, που εσείς ως πρώτος την τάξη πολίτης, υπηρετείτε.

Η ηλεκτρονική κλήρωση βασισμένη στο πρόγραμμα access λειτουργεί μόνο κατόπιν κάποιων δεδομένων στοιχείων τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα από τον κατασκευαστή του προγράμματος και το οποίο ακολουθεί τα δεδομένα αυτά, με καταχωρήσεις ή και αναγνωρίσεις ονομάτων κατά << το δοκούν>>.
Σε όλους τους Δήμους της χώρας και προς αποφυγή ενστάσεων ή το ολιγότερο παρατηρήσεων και για το αδιάβλητο της κλήρωσης, η κλήρωση γίνεται δημόσια για κάθε πανηγύρι χωριστά ή για περισσότερα του ενός την ίδια ημέρα , με κουτί το οποίο περιέχει τα ονόματα όλων όσοι κατέχουν το νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής, ένα γεγονός το οποίο και εφαρμόστηκε στο Δήμο σας προ 2 ετών με σαφή διαυγή διαδικασία.
Το γεγονός της ηλεκτρονικής κλήρωσης μόνο ενστάσεις έχει φέρει στο χώρο μας, μιας και άλλο είναι η δημόσια ανοιχτή κλήρωση με κλήρους τόσους στον αριθμό όσοι και οι ενδιαφερόμενοι  και άλλο η ηλεκτρονική κλήρωση η οποία και διεξάγεται μέσω ενός προγράμματος κάποιου υπαλλήλου του τμήματος προσόδων του Δήμου Αθηναίων και την οποία απλά την παρακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες, έχοντας στο νου τους πολλά αναπάντητα ερωτήματα.
Έχοντας έννομο συμφέρον και προς αποφυγή τυχόν ενστάσεων ή ένδικων μέσων τα οποία νόμιμα θα ασκήσουμε,
Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε όπως η εφαρμογή της κλήρωσης για τα θρησκευτικά πανηγύρια έτους 2016, γίνει με την ίδια διαδικασία η οποία εφαρμόζεται σε όλους τους Δήμους της χώρας δυνάμει του άρθρου 2, παρ.1 του Ν.2323/1995 και όλων των τροποιητικών αυτού έως και αυτόν τον Ν.4264 ο οποίος και εξεδόθη την 15-05-2015με το υπ΄αριθμ.115 ΦΕΚ


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris