" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.

Αγαπητοί συνάδελφοι
Στις 13 Νοεμβρίου 2017 άλλαξε ο Νόμος του υπαιθρίου εμπορίου (Ν.4497/2017)
 και για όσους ασκούν υπαίθρια δραστηριότητα, σε Εμποροπανηγύρεις (πανηγύρια–παζ΄άρια) απαιτείται βεβαίωση   δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. 
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών & θα εκδίδεται τον μήνα Ιανουάριο
Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας (ΠΡΟΣΟΧΗ: χωρίς την βεβαίωση αυτή δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε καμιά Εμποροπανήγυρη ανά την Επικράτεια)και στην αίτησή του επισυνάπτει:
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται (διατροφικά είδη κ.τ.λ.)
δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση(αλλοδαποί)

Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος.
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.
Οι κάτοχοι άδειας λαϊκών αγορών, για τη συμμετοχή τους στις Εμποροπανηγύρεις επισυνάπτουν σε φωτοτυπία το βιβλιάριο της κατηγορίας που διαθέτουν(φωτοτυπία άδειας λαϊκής αγοράς βιομηχανικών ειδών)

Συμμετοχή σε ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ-ΠΑΖΑΡΙΑ
4. Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις, απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής:
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,
β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.

SOS SOS SOS
ΜΠΕΙΤΕ ΕΔΩ!!!!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris