" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

Κλειστά τα στόματα!!!Τέρμα η παραπληροφόρηση!! Δεν υφίσταται εντοπιότητα στις Εμποροπανηγύρεις

Ενημερώνουμε, όλους τους συναδέλφους, πως η απόφαση της Αποκεντρωμένης, σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής των δημοτών, για τη συμμετοχή τους στα πανηγύρια του Δήμου Αθήνας, τα οποία τελούνται εντός των ορίων δικαιοδοσίας του,  είναι τελεσίδικη και δεν δικαιούται κανείς, ψευτο-συνδικαλιστής να διασπείρει ψευδείς ειδήσεις.
Η ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ αποτελεί παρελθόν και ο Νόμος δεν ερμηνεύεται <<κατά το δοκούν>>,όλων όσων προσπάθησαν να εξαπατήσουν, συναδέλφους με μόνο τους σκοπό, μπας και μαζέψουν μέλη.

Κατόπιν προσφυγής μας κατά  του Δήμου Αθηναίων, για την με αριθμό 311/22.2.2018 απόφαση του δημοτικού του συμβουλίου,  της 4ης συνεδρίασής του (ΑΔΑ: ΩΗ42Ω6Μ-ΕΜΖ), με θέμα «έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χρήσης κοινοχρήστου χώρου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 265/17 πράξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
καθώς και κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης ζητήσαμε την ακύρωση της προσβαλλομένης αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, για νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς  λόγος και με την π΄αριθμ. 265899925 την από 2/5/2018 (βλεπε φωτο) , δικαιώθηκε ο Φορέας μας.Επειδή η απόφαση προέβλεπε το δικαίωμα ένστασης από πλευράς Δήμου Αθήνας, στην ειδική επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 152, σας αναφέρουμε ότι ο Δήμος Αθήνας άσκησε έφεση.
 Η  ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ έλαβε χώρα  στις 10 Ιουλίου 2018 (πρακτικό 5 αριθμός 4) και απέρριψε την Έφεση του Δήμου Αθήνας 
Κατόπιν τούτου σε οποιαδήποτε άλλη πράξη προβεί ο Δήμος Αθήνας, σχετικά με την μοριοδότηση, σε ποσοστά συμμετοχής για δημότες του, θεωρείται άκυρη.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris