" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΠΟ ΩΡΑ 09:00 π.μ. ΕΩΣ 05:00 μ.μ. ΤΗΛ 210- 85 47 920 ''

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ε.Σ.Σ.Υ.Π.Ε.
( ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ )
                     ΤΗΛ. 210 8547918/19- 6974144425-6948072994
                                       FAX 210 8547920
        e-mail:   sindikatomikropoliton@gmail.com
                          essme@ath.forthnet.gr     
             www.sindikatomikropoliton.com     

ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους, Ν. Πλαστήρα αρ.44 όπως νομίμως εκπροσωπείται.
                                                            ΠΡΟΣ
 Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Γεν.Γραμματεία Εμπορίου
Γενική δ/νση Εσωτ.Εμπορίου
Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων
Κοινοποίηση:
1.     Πρωθυπουργό Ελλάδος κ. Γ. Παπανδρέου
2.     Πρόεδρο ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ
Το Συνδικάτο μας ως δευτεροβάθμιος Συνδικαλιστικός Φορέας, στο χώρο του υπαιθρίου εμπορίου
διαμαρτύρεται έντονα για την αδικία που υφιστάμεθα και προβληματιζόμαστε για την ομαλή  συνέχεια και λειτουργία του επαγγέλματός μας και κατά συνέπεια της διαβίωσής μας από την προβληματική και αβασάνιστη  διατύπωση των διατάξεων του ν.2323/95, όσο και των μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτού νόμων 3377/05,3557/07 και 3769/09
Πιο συγκεκριμένα
Το κοινωνικό δικαίωμα για εργασία (άρθρο 22 παρ.1 Συντ.1975/1986/2001) που χαρακτηρίζεται στη θεωρία ως το αρχέτυπο των δικαιωμάτων του εργαζομένου», ή η «μήτρα όλων των άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων» φαλκιδεύεται  από το  άρθρο 12 του ν.3557/07 που απαγορεύει σε δημοτική αρχή να διοργανώσει Κυριακάτικη αγορά χωρίς την γνώμη των επιτροπών που ορίζει ο νόμος και συγκεκριμένα των οικείων  εμπορικών συλλόγων από τις οποίες αυτές αποτελούνται και ως επαγγελματικοί σύλλογοι συναφείς με τους δικούς μας έχουν έννομο  και επαγγελματικό συμφέρον να εκφέρουν γνώμη για την Κυριακάτικη αγορά άλλως  Κυριακάτικο «παζάρι». Ωστόσο όπως είναι προφανές από τα ανωτέρω οι εμπορικοί σύλλογοι ποτέ δεν γνωμοδοτούν θετικά για το Κυριακάτικο παζάρι, και συνεπώς αυτό δεν διενεργείται στα όρια των συγκεκριμένων δήμων που ζητείται να λάβει χώρα, με συνέπεια το μαρασμό και την συρρίκνωση του υπαίθριου εμπορίου και των υπαίθριων μικροπωλητών της Ελλάδας.
Έτσι ενώ κοινό τόπο αποτελεί η παραδοχή ότι το δικαίωμα εργασίας δεν μεταφράζεται σε αξίωση κανενός να του εξασφαλίσει το κράτος συγκεκριμένη αμειβόμενη θέση εργασίας, αλλά μόνο σε μια γενικής φύσεως υποχρέωση του κράτους για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης για όσους επιθυμούν και μπορούν να εργαστούν, το κράτος εν προκειμένω αθετεί την υποχρέωσή του αυτή  και παρανομεί με το να εξαρτά την διενέργεια υπαίθριας Κυριακάτικης αγοράς από την  γνώμη των οικείων εμπορικών συλλόγων και επιπλέον όπου δεν προβλέπεται η ρύθμιση αυτή ο νόμος θέτει άλλο φραγμό για την διενέργεια του Κυριακάτικού παζαριού την πληθυσμιακή δύναμη του συγκεκριμένου δήμου.     
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 12παρ.7 του ν. 3557/07 επιτράπηκε κατ εξαίρεση  η συνέχιση της λειτουργίας της Κυριακάτικης αγοράς στο Κοπανάκι του Δήμου Αετού και το Δοξάτο Δράμας .
Επειδή  αντίθετα με το άρθρο 6 παρ.β του ν.3377/05 οι αποστάσεις των στάσιμων υπαίθριων εμπόρων πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων σε δήμους στο λεκανοπέδιο Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες(100.000) κατοίκους και στους υπόλοιπους  δήμους ανά την Ελλάδα να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων ανεξάρτητα από τον πληθυσμό κατοίκων των δήμων εντός και εκτός του Νομού Αττικής, διότι έτσι αποφεύγονται φαινόμενα κλοπής και δίδεται η δυνατότητα στους υπαίθριους μικροπωλητές να προστατεύσουν και να οργανώσουν καλύτερα το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.
Επειδή στις εμποροπανηγύρεις και στις υπαίθριες αγορές – παζάρια θα πρέπει να συμμετέχουν και να λαμβάνουν τις απαιτούμενες άδειες οι υπαίθριοι μικροπωλητές και μόνο σε περίπτωση κενών θέσεων αυτές να καταλαμβάνονται από τους εμπόρους λαϊκών αγορών., αδικούμαστε παράφορα από το άρθρο 16 του Νόμου 3769/09(ΦΕΚ 105 Α/1-7-09) το οποίο πρέπει να καταργηθεί γιατί ορίζει πως οι θέσεις εργασίας μας, πρέπει να κληρώνονται, με αποτέλεσμα πολλοί εξ ημών, να  μην έχουν θέση εργασίας και να αδυνατούν την πληρωμή τόσο των ασφαλιστικών εισφορών όσο και της ίδιας της επιβίωσής μας.(κατ΄εμάς ένα άρθρο το οποίο καταργεί στην ουσία το δικαίωμα εργασίας ως ελεύθεροι επαγγελματίες)
Ειδικότερα το δικαίωμα για εργασία θεμελιώνει ένα κοινωνικό κεκτημένο. Υποστηρίχθηκε η άποψη ότι «μετά το νέο Σύνταγμα σταθεροποιήθηκε όλη η εργατική και κοινωνική νομοθεσία που ίσχυε, καθ’ όσον αφορά τις προβλεπόμενες διαδικασίες για διευκόλυνση των εργαζομένων να βρίσκουν αμέσως κενές εργατικές θέσεις ή να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή να εργάζονται με υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, ώστε μελλοντικός νόμος που θα περιόριζε τα δικαιώματα αυτά θα ήταν οπωσδήποτε αντισυνταγματικός». Φορείς του δικαιώματος για εξεύρεση εργασίας  δεν είναι μόνο οι Έλληνες αφού ως προς το δεύτερο σκέλος του δικαιώματος, δηλ. τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η αδιάσειστη διατύπωση της διάταξης αφήνει να εννοηθεί ότι φορείς του κοινωνικού αυτού δικαιώματος είναι και οι εργαζόμενοι αλλοδαποί, αφού και αυτοί συγκαταλέγονται στον εργαζόμενο πληθυσμό. Αποδέκτης του δικαιώματος είναι κατά πρώτο λόγο η κρατική εξουσία.
Περαιτέρω, η παρ. 5 του άρθρου 22 Συντ.1975/1986/2001 υποχρεώνει το κράτος να «μεριμνά» για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων προκειμένου να προστατευτεί το άτομο από καταστάσεις όπως το γήρας και η αναπηρία χωρίς βέβαια να αποκλείεται η προαιρετική κοινωνική ασφάλιση. Αποτελεί δηλαδή υποχρέωση του κράτους να θεσμοθετήσει ένα δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων με το να συμμετέχει στη χρηματοδότησή του και ταυτόχρονα να  διασφαλίζει την ομαλή καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από την πλευρά των εργαζομένων (ιδιαίτερα ελεύθερων επαγγελματιών) με το να εξασφαλίζει νομοθετικά πρόσφορες συνθήκες εργασίας και ελεγχόμενη ελεύθερη αγορά.
Επειδή εμείς ως συνδικαλιστές και ενεργοί Έλληνες πολίτες πιστεύουμε στην κοινωνική πρόνοια και μέριμνα του Ελληνικού κράτους

                        ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ
            Να γίνουν δεκτά τα ανωτέρω. Και πιο συγκεκριμένα.
1.  Να καταργηθεί το άρθρο 16 του Νόμου 3769/09 και ιδιαίτερα η παράγραφος η οποία αναφέρει πως η επιλογή συμμετοχής μας, πρέπει να γίνεται μετά από κλήρωση
2.  Να αρθεί ο περιορισμός των κατοίκων στους Δήμους για την διενέργεια των Κυριακάτικων παζαριών και να διενεργούνται τα παζάρια ελεύθερα σε όλους τους Δήμους ανεξαρτήτως πληθυσμού. 
3.  Να αρθεί ο περιορισμός των τριακοσίων (300) και εκατόν πενήντα (150) μέτρων του άρθρου 6 παρ. β του ν.3377/05, ως η μικρότερη απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
4.  Να αρθεί η εμπλοκή της Νομαρχίας από τα Κυριακάτικα παζάρια και να ισχύσει η προγενέστερη ρύθμιση του ν.2323/95 διότι υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ Δήμων και Νομαρχιών εξαιτίας πολιτικών διαφορών και πεποιθήσεων.
5. Για την συμμετοχή σε Εμποροπανηγύρεις να ισχύει ο Ν.3190 άρθρο 2(παραγρ.1,2,3)

Άγιοι Ανάργυροι 17/02/10
               
Μετά τιμής
  Ο Πρόεδρος                                              Ο Γ. Γραμματέας
         Μέλλος Σταμάτιος                                     Ψύκος Δημήτρης

Template Design by Psykos Dimitris